Regulamin promocji

"Bezpłatna próbka"

  1. Regulamin promocji  “Bezpłatna Próbka”
  2. Organizatorem Promocji jest “Maniura” Ewa Górszczak z siedzibą w 32-444 Myślenice, Głogoczów 916, NIP: 6791770191, zwany dalej Organizatorem.
  3. Promocja obowiązuje od 16.03.2022 r. do odwołania wyłącznie dla zamówień realizowanych z dostawą pod adres na terenie Polski.
  4. Na jeden podmiot przypada jeden darmowy produkt przez cały okres trwania Promocji.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu lub zakończenia Promocji w każdym czasie bez podania przyczyny.
  6. Reklamacje wynikające z Regulaminu Promocji należy kierować na adres siedziby Organizatora lub na adres e-mail sklep@maniura.pl
  7. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
Shopping Cart
Scroll to Top